วิธีการสั่งซื้อ

การเลือกซื้อสินค้า  การแจ้งการชำระ  การตรวจสอบสถานะการส่งสินค้า

1. การเลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ

     กดที่รูปหรือชื่อสินค้าที่ต้องการ

2. การเพิ่มหรือลดจำนวนสินค้าที่          ต้องการสั่งซื้อ

     กดปุ่ม + หรือ - เพื่อเพิ่มหรือลดจำนวนของสินค้าที่ต้องการ    สั่งซื้อ  หลังจากนั้นกดปุ่ม   เพิ่มลงในตะกร้า   เพื่อดำเนินการขั้นต่อไป

3. การยืนยันจำนวนสินค้าที่                  ต้องการสั่งซื้อ

     กด  PROCEED TO CHECKOUT  เพื่อยืนยันจำนวนที่ต้องการสั่งซื้อ

4. การตรวจสอบและยืนยันเพื่อสั่ง        ซื้อสินค้า

     - กด  SIGN UP AND CHECKOUT -->  เพื่อลงทะเบียน ชื่อ เบอร์โทรศัพท์และที่อยู่สำหรับ  จัดส่งสินค้า

     - กด  LOG IN AND CHECKOUT -->  สำหรับลูกค้าสมาชิกที่เคยลงทะเบียนไว้แล้ว

5. ลงทะเบียนสมาชิก                               เพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆ

     - อีเมล์

     - ชื่อ-สกุล

     - รหัสผ่าน

     - ยืนยันรหัสผ่าน

     - กด  SIGN UP  เพื่อลงทะเบียนเป็นสมาชิก

6. เลือกที่อยู่สำหรับการจัดส่งใบ           เสร็จ และสินค้า

     - ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน                                                                     โปรไฟล์ที่อยู่สำหรับจัดส่ง ใบเสร็จ ใบกำกับภาษี แก่ลูกค้า

     - ที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้า                                                                  โปรไฟล์ที่อยู่สำหรับจัดส่ง สินค้า แก่ลูกค้า

     - ปุ่ม  เพิ่มที่อยู่  สำหรับเพิ่มโปรไฟล์ที่อยู่จัดส่งสินค้า เช่น ต้องการส่งให้แก่ พ่อ แม่ ญาติ พี่น้อง

      กดปุ่ม  ยืนยันการสั่งซื้อ  เพื่อดำเนินการขั้นต่อไป

7. การชำระเงินและเลือกบริการ            จัดส่งสินค้า

- Choose your Delivery Method :                                              เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า                                                                        EMS ซื้อสินค้า 3,000 บาทขึ้นไป ฟรีค่าจัดส่ง                       - EMS  ซื้อสินค้าน้อยกว่า 3,000 บาท ค่าจัดส่ง                         คำนวนตามน้ำหนักสินค้า

- วิธีการจ่ายเงิน                                                                                         - โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร                                                         - ชำระผ่านบัตรเครดิต                                                                 - กระเป๋าเงินอิเล็คทรอนิค

  กดปุ่ม  ชำระเดี๋ยวนี้  เพื่อดำเนินการขั้นต่อไป

8. ตรวจสอบออเดอร์และ                        รับเอกสารยืนยันออเดอร์

- ตรวจสอบรายการบนออเดอร์

- กดปุ่ม  พิมพ์ PDF  เพื่อดาวโหลดเอกสารยืนยันการส่งซื้อ

- กดปุ่ม  แนบหลักฐานการชำระ  เพื่อดำเนินการขั้นต่อไป

 

9. ตรวจสอบสถานะของออเดอร์

- รายการสั่งซื้อ : รายการสั่งซื้อที่รอการตรวจสอบการชำระ

- ตรวจสอบการจัดส่ง : รายการสั่งซื้อที่กำลังดำเนินการจัดส่ง                                              (สามารถตรวจเช็เลขที่พัสดุได้)

- ใบแจ้งหนี้/ประวัติการสั่งซื้อ : รายการสั่งซื้อที่เสร็จสมบูรณ์


 กดเลือกที่หมายเลขออเดอร์ที่ต้องการแนบหลักฐานการชำระ

10. แจ้งการชำระพร้อมแนบหลัก            ฐานการชำระ

- ตรวจสอบรายการบนออเดอร์

- กดปุ่ม  Choose Files  เพื่อแนบหลักฐานการชำระ

- กดปุ่ม  SEND NOW  เพื่อแจ้งการชำระ


*** เสร็จแล้ว  รอรับสินค้าได้เลย***